ಪ್ರಣಯ,ನಿವೇಶನ,ಜಮೀನು ನೀಡುವ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳು.Palmistry in Kannada.

45 Views
Published
Palmistry learning in Kannada through Maniyat Times
Category
Palm Reading
Tags
Be the first to comment